• Sammy Mahdi

Slechts één hongerstaker medisch geregulariseerd

Ook voor medische regularisaties wenst Mahdi niet af te wijken van de bestaande procedures.

Deze zomer hebben zo’n 475 mensen in onwettig verblijf via een hongerstaking getracht een collectieve regularisatie af te dwingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft echter meermaals aangegeven geen voorstander van een collectieve regularisatie te zijn. Aan de hongerstakers werd gevraagd om een individuele aanvraag in te dienen die op basis van de bestaande instructies de komende weken behandeld zullen worden. Daarnaast ontving de Dienst Vreemdelingenzaken 10 aanvragen voor een medische regularisatie (9ter) van hongerstakers.

Van de 10 aanvragen werd slechts één persoon medisch geregulariseerd, wegens een terminale ziekte die niet behandeld kan worden in land van herkomst. 4 beslissingen werden negatief beoordeeld en nog 5 andere zijn in behandeling. Dat verduidelijkte Mahdi op vragen van Simon Moutquin en Theo Francken in de commissie Binnenlandse Zaken deze voormiddag.


Iemand die aan een terminale ziekte lijdt die in eigen land niet behandeld kan worden, sturen we uiteraard niet terug. Voor anderen kan een hongerstaking geen reden zijn om medisch geregulariseerd te worden. Het zou alleen maar meer sans papiers aansporen om ook een hongerstaking te ondernemen” 

aldus Mahdi. Enkel wie effectief ernstig ziek is, kan onder bepaalde voorwaarden een verblijfsrecht krijgen.

Op beslissingen van humanitaire regularisatie (9bis) is het nog even wachten. De Dienst Vreemdelingenzaken zal de dossiers op individuele basis behandelen. “Dossiers die volgens dezelfde instructies behandeld zullen worden als andere dossiers. Dat lijkt me evident, concludeert Mahdi.


Het antwoord op de mondelinge vraag vindt u hier:

Antwoord vraag Moutquin - Franken
.docx
Download DOCX • 27KB