• Sammy Mahdi

SPEECH VOORZITTER cd&v - Minder betutteling, meer bescherming. Meer dan ooit dé gemeenschapspartij

Dag iedereen,

Ook van mij heel hartelijk welkom op onze familiedag.

Het doet deugd om hier zoveel mensen aanwezig te zien.

Ik wil jullie allemaal uit de grond van mijn hart bedanken voor het grote mandaat dat ik gekregen heb.

Er is 1 persoon in het bijzonder die vandaag ook een grote dank verdient: dat is Joachim.

Joachim, je hebt onze partij doorheen een moeilijke periode geloodst, steeds met heel veel passie, steeds met het hart op de juiste plaats, steeds vanuit een oprechte overtuiging. Dat verdient veel respect en waardering. Merci.

Ik ben heel trots dat ik nu jullie voorzitter mag zijn, maar tegelijkertijd ben ik ook heel nederig.

Want ik besef hoe groot de uitdaging is.


Mensen staan te vaak onverschillig ten opzichte van onze partij.

Hoewel onze ministers, onze parlementairen en onze lokale mandatarissen uitstekend werk leveren. Elke dag opnieuw.


Hoewel onze ideologie relevanter is dan ooit.

Het zijn pittige tijden.


De wereld is nog nooit zo snel veranderd als vandaag. Veel mensen zijn zoekende. Zijn bezorgd. Soms zelfs gefrustreerd.


Ze worden geconfronteerd met torenhoge facturen en stijgende prijzen in de winkel.

Ze werken een voltijdse job maar raken de maand amper rond.

Ze brengen hun kind naar school maar dat krijgt te vaak geen les.

Ze voelen zich soms eenzaam in een hyper geconnecteerde wereld.

Ze zien hun lokale leefwereld veranderen en voelen zich minder om minder verbonden met elkaar.


Ik ben overtuigd dat wij met cd&v het antwoord in huis hebben voor veel van hen. Wij hebben de juiste recepten.


En dat maakt mij strijdvaardig.

Strijdvaardiger dan ooit tevoren.


Want er is geen mooiere ideologie dan de christendemocratie. Maar om ze weer relevant te maken, moeten we geloven in onze ideologie, een streep durven trekken op het moment dat het moeilijk wordt en strijden voor onze waarden.


We moeten de barricaden op met onze principes en onze idealen in de hand:

We zijn de partij van de verantwoordelijkheid.


We geloven niet in een grote wereld van overheidsbetutteling of regelneverij.

Waarin onze jeugd verboden wordt om een pintje te drinken op kamp. Geef onze jeugd en onze jeugdbewegingen verdorie vertrouwen.


Waarin ouders verplicht worden om hun kind na 6 maanden naar de kinderopvang te sturen. Geef ouders het vertrouwen om zelf over de opvoeding van hun kinderen te beslissen.


Waarin onze leerkrachten verengd worden tot machines die hele dagen to do-lijstjes moeten afvinken. Geef onze leerkrachten vertrouwen. En geef hen de ruimte om te excelleren. Om onze kinderen te laten excelleren.


We geloven niet in een wereld van egoïsme waarin mensen aan hun lot worden overgelaten. We geloven niet in een wereld waarin iedereen wereldburger is maar nergens echt meer thuis is.


Wij zijn gemeenschapsvormers. Wij geloven dat we enkel samen in staat zijn tot grootse dingen. We staan voor een inclusieve samenleving gebaseerd op verantwoordelijkheidszin, op vertrouwen, en op actief burgerschap. Een samenleving waarin iedereen een inspanning levert. Voor zichzelf en voor anderen. En respect heeft voor de waarden en tradities die diep geworteld zijn in onze samenleving.


We zijn de partij die niemand los laat.

Van het kind dat opgroeit in een kansarm gezin, de gepensioneerde met een te laag pensioen tot de alleenstaande ouder die zwarte sneeuw ziet.


We moeten de koopkracht versterken. Niet enkel voor de mensen met de laagste lonen. Niet enkel voor de lage middenklasse die net uit de boot valt voor veel sociale voordelen. Maar ook voor de brede middenklasse.


We willen dat mensen hun facturen kunnen betalen en gezinnen hun hoofd boven water kunnen houden. Wereldkampioen zijn is plezant, maar niet als het om belastingen op mensen hun werk gaat. We willen dat werken meer loont en mensen meer netto overhouden. Dat zullen we doen door nog voor het zomerreces een fiscale hervorming op tafel te leggen. Ik mag hopen dat iedereen in de regering hiervan de noodzaak inziet en dit steunt.


En met cd&v zal er nooit geraakt worden aan de index. Die is te belangrijk voor onze gezinnen.

Wij zijn de sociale partij die beschermt en verzorgt.


Tot slot, zijn wij de bouwmeesters van de toekomst

Als goede huisvader en -moeder hebben we de taak om de wereld beter achter te laten voor onze kinderen. Onze eerste taak is de wereld van onze kinderen mooier te maken dan die van vandaag.


Verstandig groen. Niet door een sociaal bloedbad aan te richten of sommige sectoren weg te pesten uit Vlaanderen. Wij zijn de oudste en enige verstandige groene partij van Vlaanderen.


Het moet haalbaar en betaalbaar zijn voor gezinnen, maar óók voor de overheid. JL Dehaene indachtig: je zadelt de toekomstige generaties niet op met de schulden van de huidige. Want elke euro die de overheid uitgeeft, is een euro die geproduceerd wordt door de werkende mens. Geen groene ballonnetjes voor ons zoals een bijkomend belastingkrediet voor de lage lonen of een permanente verlenging van het sociaal tarief op energie. Wie gaat dat betalen?


We zullen vechten voor de problemen waar de mensen wakker van liggen. Samen op de barricade. Op een eigentijdse, zelfzekere maar volkse manier.


Met passie en engagement. En met een ploeg boordevol talent.


Ik ben strijdvaardig. Strijdvaardiger dan ooit.

En ik wil dat jullie dat ook zijn.

Want alleen samen kunnen we dit.


Merci !