• Sammy Mahdi

Staatssecretaris Sammy Mahdi bezoekt in Herent opbouw pop-up klaslokalen met asielzoekers

Bijgewerkt op: 1 sep. 2021

Via de constructie van Maggie-tenten onderzoeken JobRoad ivzw en Fedasil hoe asielzoekers vlotter op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen

Sammy Mahdi in Herent

Bekijk hier de volledige fotoreportage.


Ondanks de zomervakantie heerst er sinds half juli grote bedrijvigheid op de schoolsite ‘De Kraal Schaffelkant’ in Herent. 7 asielzoekers uit het verblijfscentrum Zaventem bouwen er samen met een twintigtal lokale vrijwilligers aan pop-up klaslokalen. Vandaag kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op bezoek bij het sociaal werk- en bouwproject in Herent. Dit naar aanleiding van 70 jaar Vluchtelingenverdrag. Het werd opgesteld om mensen te beschermen die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Europa gedwongen werden te vluchten. Het is vandaag nog steeds de basis voor de opvang van asielzoekers. In deze beleidsperiode wil Mahdi inzetten op activering en competentieverwerving van mensen die gevlucht zijn.


In de 4 Maggie-tenten – het type dat al ruim zijn sporen heeft verdiend in derdewereldlanden – krijgen schoolkinderen na de zomer tijdelijk onderdak tot hun nieuwe klaslokalen uit de grond zullen gerezen zijn. “Eerst kregen onze kandidaten uit het asielcentrum enkele dagen basisopleiding bij ramen-en deurenfabrikant Verona.pro uit West-Vlaanderen. Daar hoorde zowel uitleg over materialen, het bouwplan als over begrippen in het Nederlands en hun moedertaal bij”, verklaart Joachim Commeene, CEO van JobRoad.

Skills ontwikkelen en sollicitaties

Met dit opleidingsproject onderzoeken de internationale vzw JobRoad en het HIVA van de KULeuven hoe asielzoekers beter naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen geleid worden. “Na de theorie zijn de asielzoekers samen met de 20 vrijwilligers van Maggie vzw vorige week aan de slag gegaan en kunnen ze zich integreren in de opmerkelijke bouwgroep. Ondertussen ontwikkelen ze allerlei skills waardoor hun kansen op mogelijke sollicitatiegesprekken bij bedrijven die op zoek zijn naar dergelijke profielen, gevoelig verhogen”, aldus Joachim Commeene.

De opbouw van de Maggie-schooltenten reikt duidelijk veel verder dan zomaar gewoon vrijwilligerswerk. Op die manier bestuderen de initiatiefnemers - in samenwerking met Fedasil - ook de effecten van zo’n opleidingstraject op eventuele aanwerving van mensen uit deze kansengroep. Asielzoekers moeten vandaag voornamelijk stilzitten en wachten tot ze weten of ze in België mogen blijven of niet. Velen willen graag werken en dan is het een verkeerd signaal om daar niets mee te doen. Dit soort matchmaking waar bedrijven hen eerst meenemen in een vrijwillig traject om hen daarna te laten solliciteren is broodnodig. Ik wil hier meer op inzetten in de toekomst, zodat asielzoekers ook een bijdrage kunnen leveren en zichzelf kunnen versterken.” concludeert Sammy Mahdi.