• Sammy Mahdi

Staatssecretaris Sammy Mahdi op bezoek in de glastuinbouw - asielzoekers aan het werk

Bijgewerkt op: 13 okt. 2021

Artikel uit Boer&Tuinder door Patrik Dieleman.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi bezocht vorige week samen met onze voorzitter het tomatenbedrijf 'Den Boschkant', van Leo en Marja Verdonck-Van Dessel in Vremde. Dit bedrijf werd gekozen, omdat Leo en Marja al enkele keren asielzoekers tewerkstelden op het bedrijf.

Foto door Boerenbond


Behalve Sonja De Becker stonden ook provinciaal Boerenbondvoorzitter Bert de Keyser en Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts klaar om de staatssecretaris te verwelkomen.


Tomaten en glastuinbouw

Marja vertelde dat Vremde in een glastuinbouwgebied ligt: "Wanneer je een luchtfoto uit de jaren 60 bekijkt; zie je ongeveer eenzelfde oppervlakte glas, maar het aantal bedrijven was honderd keer groter." De streek staat onder druk van de verstedelijkingen. Leo en Marja bouwden in 2005 een totaal nieuw glastuinbouwbedrijf in één vierkant blok, omdat er op het ouderlijk bedrijf van Leo - enkele kilometers verderop - geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren. Ze telen daar nu asperges. We zagen eerst een serre, waarin net nieuwe planten van kleine pruimtomaatjes waren opgesteld. Verder telen Leo en Marja ook een groteren pruimtomaat en Ruby Red, een volgens Marja heel lekkere pruimtrostomaat met donkerrood vruchtvlees. ...


Tewerkstelling

Marja had er eerder al op gewezen hoe lastig het is voor de sector om aan voldoende arbeidskrachten te geraken. Zelf werken ze het jaar rond met een kleine 50 arbeidskrachten, vooral vaste krachten maar ook wat seizoensarbeiders. Interimarbeid is voor hen minder interessant, omdat het bijna een jaar duurt voor iemand de finesses in de vingers heeft. Sonja De Becker schetste de context en benadrukte hoe belangrijk het voor onze tuinders is om vlot arbeidskrachten te kunnen inschakelen. Boerenbond volgt daarin het tweesporenbeleid. In eerste instantie wordt getracht om maximaal in te zetten op het aantrekken van het binnenlands aanbod, zoals recent de tijdelijk werklozen, maar ook studenten.


Daarnaast worden seizoenarbeiders aangetrokken uit andere Europese landen, voornamelijk uit Oost-Europa. Het binnenlands aanbod zou kunnen versterkt worden met de kandidaat-politieke vluchtelingen. Er is een goede maatregel genomen die stelt dat asielzoekers die in ons land geregistreerd werden voor 30 juni 2021, geen 4 maanden hoeven te wachten maar onmiddellijk aan de slag kunnen in de land- en tuinbouwsector. Deze maatregel zou kunnen veralgemeend worden naar mensen die nadien toekwamen. Marja stelde dat asielzoekers ondernemende mensen zijn. Ze mocht al meerdere keren ervaren dat mensen die kansen kregen zich onverwachts goed ontwikkelden en op die manier uiteindelijk ook veel teruggaven aan het bedrijf. Maat het is belangrijk om ze goed op te vangen. "We moeten goed voor ogen houden dat ze plots in een bedrijf gedropt worden waar ze niets kennen. Voor sommigen is het de eerste keer dat ze voor een bedrijf werken." Ze wees ook op de werkloosheidsval: het verschil tussen de tegemoetkoming die ze krijgen van de overheid en wat ze kunnen verdienen door te werken is vaak te klein.


Staatssecretaris Mahdi prees de gepassioneerde en oprechte manier waarop Marja over haar bedrijf en beroep vertelde en reageerde dat hij een sector met een enorme arbeidsbehoefte heeft gezien.

 "Dat is goed voor iedereen. Het is een interessante piste voor de tuinbouw om aan arbeidskrachten te geraken en voor asielzoekers is het belangrijk dat zij zinvol werk kunnen leveren, meteen ook de taal kunnen leren, zich integreren en een netwerk uitbouwen." 

Hij gaf ook nog mee dat hij liever heeft dat een asielzoeker - wanneer hij of zij uiteindelijk toch terug zou moeten - hier ondertussen een aantal vaardigheden heeft kunnen verwerven.