• Sammy Mahdi

Staatssecretaris Sammy Mahdi reikt de hand om uit de impasse te geraken

Iedereen is bezorgd om de prangende medische situatie van de hongerstakers. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi reikt daarom de hand aan de hongerstakers om uit deze impasse te geraken. Daartoe werd de heer Dirk Van den Bulck als gezant aangesteld. Hij is vanmiddag meteen ter plaatse gegaan in de Begijnhofkerk en in de VUB en ULB, en staat in contact met beide rectoren en priester Daniel Alliët.

Ook de neutrale zone waar actievoerders hun dossier kunnen indienen en bespreken, wordt versterkt. De Staatssecretaris wil daartoe samenwerken met middenveldorganisaties, die ter plaatse de betrokkenen kunnen ondersteunen om hun aanvraag individueel in te dienen.


Alle aanvragen zullen ten gronde worden onderzocht, rekening houdende met alle elementen in het dossier. Daarbij wordt niet afgeweken van de bestaande regels. De dossiers worden wel prioritair behandeld, om zo snel als mogelijk een einde te maken aan deze hongerstaking. De betrokkenen kunnen in de neutrale zone ook meer toelichting krijgen over de elementen die van belang zijn voor de beoordeling van hun aanvraag. Burgmeester Close van de Stad Brussel faciliteert daarbij met de inzet van zijn mensen en het ter beschikking stellen van een gebouw.


Zoals de Staatssecretaris meermaals heeft toegelicht, wordt een aanvraag tot regularisatie op humanitaire gronden steeds individueel beoordeeld, en nooit collectief. Mensen die ernstig ziek zijn, hebben een dringend medische behandeling nodig. Zij kunnen daarnaast ook beroep doen op de bestaande verblijfsprocedures voor mensen die ernstig ziek zijn en een aanvraag indienen.