• Sammy Mahdi

Statistieken asielaanvragen

Zoals al verwacht is de asielinstroom dit jaar hoger dan vorig jaar.


“De asielaanvragen zitten nu bijna opnieuw op het niveau van voor COVID. Er zitten heel wat mensen tussen die al in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd en door COVID de regels omzeilen. Hen terugsturen en duidelijk maken dat het geen zin heeft om een nieuwe aanvraag in België in te dienen wordt onze grootste prioriteit. Met onze beslissing om eindelijk voldoende personeel aan te werven, proberen we België ook weg te krijgen uit het rijtje van landen met een zeer lange asielprocedure ”,

reageert Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi op de statistieken over de asielaanvragen in 2021.


De eindbalans staat op 25971 aanvragen in ons land. 5432 mensen deden dat niet voor de eerste keer, zij hebben ofwel al een procedure doorlopen ofwel hebben zij een procedure in een andere EU-lidstaat lopen.

Mahdi zet dan ook in op een plan dat secundaire migratiestromen aanpakt en de Dublinregels afdwingt in afwachting van een nieuw EU Asiel en Migratie Pact. Secundaire stromen zijn al veel langer een probleem. De screening aan de buitengrenzen is dan ook van absoluut belang om het asielsysteem niet verder onder druk te zetten. De asieldruk in de verschillende lidstaten van de EU moet verspreid blijven.


Vorige week nog werd beslist dat de Dienst Vreemdelingenzaken nu 18 maanden kan werken aan de terugkeer van wie een PCR-test weigert in het kader van de terugkeer naar een ander EU-land. Zo niet kunnen de Dublinregels niet afgedwongen worden.


10.093 mensen kregen een positieve beslissing en kunnen starten met hun leven in België maar daarnaast nam het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CVGS) nooit zo’n hoog aantal weigergingsbeslissingen, namelijk 11817, sedert 2015.


Dat je moet investeren op langere termijn in de diensten maakt de achterstand van het CGVS ook duidelijk. Wie te snel beslist om mensen niet te vervangen heeft binnen de kortste keren geen dossierbehandelaars. En dan zit je opgescheept met ellenlange asielprocedures. Regeren is voorzien. Investeren in asieldiensten rendeert op lange termijn. Dat is zo bij de opvang, terugkeer als de procedure.