• Sammy Mahdi

Steeds meer buitenlands talent om te werken & studeren naar België

De inspanningen van Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi om ons land aantrekkelijk te maken voor buitenlandse talenten en topstudenten werpen zijn vruchten af. Zo wordt de gecombineerde vergunning jaar na jaar succesvoller : het aantal afgeleverde vergunningen door de Dienst Vreemdelingenzaken in antwoord op een eerste aanvraag door een werkgever is gestegen in 2021 tot 5.124. Voor corona ging het om een kleine 4.000 afgeleverde vergunningen per jaar. Gelet op de vele reisbeperkingen die er in 2020 en 2021 waren en de moeilijkheid om zich vanuit een ver land naar België te verplaatsen, is de stijging vorig jaar bijzonder opvallend. India, Turkije en Marokko vormden in 2021 de top 3 nationaliteiten voor afgeleverde gecombineerde vergunningen.


En daar stopt het niet bij. In de eerste 4 maanden van 2022 werden reeds 2.740 eerste permits afgeleverd door DVZ. Als deze sterke stijging zich verder doorzet, zullen er eind dit jaar meer dan 8.000 eerste vergunningen afgeleverd worden. Een absoluut record zou dat zijn.


Het uniek loket ‘Working in Belgium’, dat ingevoerd werd op initiatief van Staatssecretaris Sammy Mahdi, speelt daarbij een cruciale rol. Working in Belgium is een one-stop shop dat de aanvraag tot verblijfsvergunning en arbeidsvergunning combineert in één digitale procedure. Doelstelling is om de administratieve rompslomp voor bedrijven aanzienlijk te verminderen en het makkelijker te maken om buitenlands talent aan te werven. Sinds de invoering van het uniek digitaal loket voor het grote publiek in de zomer van 2021 werden bijna 13.000 aanvragen door werkgevers (eerste aanvragen en vernieuwingen) verwerkt via de digitale toepassing. Het overgrote deel van de aanvragen had betrekking op hooggekwalificeerde jobs voor hoogopgeleid talent en knelpuntberoepen. Daarmee doet de single permit exact waarvoor hij bedoeld is.

“België moet een beetje het Silicon Valley van Europa worden, waar de knapste koppen van over de hele wereld naartoe willen komen om te werken of te studeren. Om de internationale war on talent te winnen voeren we een aantrekkelijk beleid om te zorgen dat toptalent voor België kiest en niet voor een ander land. Ik ben blij dat we daar steeds meer in slagen onder meer dankzij het uniek loket en het zoekjaar voor buitenlandse studenten”, 

zegt Staatssecretaris Sammy Mahdi.


Sinds begin dit jaar is er ook een nieuwe regeling die internationale ondernemingen in staat stelt om hooggekwalificeerde werknemers tijdelijk over te plaatsen naar dochterondernemingen in de EU. Vroeger was het bijzonder moeilijk om personeel van buiten de Europese Unie in te zetten in andere filialen in de EU. Er moest telkens voor elk land apart weer een arbeidsvergunning en een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Met de nieuwe regeling van Staatssecretaris Mahdi kunnen internationale ondernemingen in België voor hooggekwalificeerde werknemers een vergunning aanvragen waarmee de werknemer ook tijdelijk aan de slag kan gaan in een andere vestiging van de onderneming in de EU. Dat maakt ons land nog attractiever.

Ook buitenlandse bright minds in België houden


Ook een andere maatregel van Mahdi om België te positioneren als Silicon Valley werpt zijn eerste vruchten af, met name het ‘zoekjaar’ voor studenten afkomstig uit niet-EU landen. Met de maatregel krijgen zij na afloop van hun studies nog 12 bijkomende maanden de tijd om met het behaalde diploma in ons land werk te zoeken of een onderneming te starten. Amper 9 maanden na invoering hebben reeds een 1.000tal afgestudeerde studenten (957) een aanvraag tot dergelijk zoekjaar gedaan met het oog op het vinden van werk in ons land. Zo houden we buitenlandse bright minds in eigen land. In het verleden betekende het einde van de studie vaak helaas een vertrek uit België en een verlies van toptalent. Vorig jaar kwamen er meer dan 10.000 derdelanders studeren aan onze hoge scholen en universiteiten.


De resultaten werden voorgesteld tijdens een bedrijfsbezoek bij Takeda, een biofarmaceutisch bedrijf met 47.000 medewerkers wereldwijd en activiteiten in 80 landen. In België werd de productiesite van Takeda in Lessines recent nog uitgeroepen tot ‘Factory of the Future’ door technologiefederatie Agoria. Op de site werken 1.200 personen, afkomstig uit 23 verschillende landen, waarvan 15 buiten de EU. Het aantrekken van buitenlands talent voor hooggekwalificeerde en zeer gespecialiseerde jobs is onontbeerlijk voor hoogtechnologische bedrijven in België zoals Takeda.


Geoffrey Pot, General Manager Takeda Lessines en voorzitter van de sectorfederatie voor biotechnologie en lifesciences bio.be: “De biofarmaceutische sector kampt, net als andere sectoren, met een tekort aan talent in België. Deze uitdaging brengt ons ertoe oplossingen te vinden via initiatieven zoals de EU Biotech Campus die in 2025 in Gosselies zal worden geopend. Maar gezien het aantal vacatures en de specifieke aard van de gezochte profielen, moeten wij soms buiten de grenzen nieuwe medewerkers zoeken. Zo produceren wij in Lessines op plasma gebaseerde therapieën voor de behandeling van zeldzame ziekten en maken wij steeds meer gebruik van digitale technologieën om patiënten beter van dienst te kunnen zijn. Deze hoogtechnologische innovaties vereisen ook gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van data analyse, artificiële intelligentie, automatisering en digitalisering, elektromechanica, enz. Internationale ondernemingen zoals Takeda kunnen deze aangekondigde maatregelen van de federale regering die de procedures voor het aantrekken van internationaal talent vereenvoudigen, de mobiliteit van werknemers in Europa stimuleren, en het concurrentievermogen van onze ondernemingen handhaven, dan ook alleen maar toejuichen.”


Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw: ‘De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt is enorm. Vandaag solliciteert er gemiddeld net iets meer dan 1 kandidaat voor een vacature waarvoor een hooggeschoold profiel gezocht wordt. Dankzij het zoekjaar krijgen studenten van buiten de Europese Unie, die aan onze hogescholen of universiteiten een opleiding van hoog niveau kregen, een jaar de tijd om in ons land een job te zoeken. Dat betekent dat ze niet langer terug moeten keren naar het land van herkomst na het afstuderen. Door vanuit die positie een gecombineerde vergunning te kunnen aanvragen, verlagen we de administratieve rompslomp drastisch.’***

Achtergrondinformatie


Wat is het loket Working in Belgium?


Werkgevers kunnen via ‘Working in Belgium’ een aanvraag indienen om een buitenlandse werknemer aan te trekken. Vervolgens controleren de diensten economische migratie van de Gewesten of aan alle vereisten voldaan is op het vlak van arbeid. Eens er in een Gewest een beslissing is genomen, krijgt de werkgever daar digitaal melding van. Vervolgens bekijkt Dienst Vreemdelingenzaken, via hetzelfde platform, of aan de voorwaarden voldaan is om af te reizen en aan de slag te gaan in het Gewest in kwestie. De werkgever die de aanvraag indient, kan de status van zijn aanvraag ook kunnen consulteren via het digitaal loket, vergelijkbaar zoals consumenten de verzending van een pakketje met de post online kunnen opvolgen. Het loket werd ontwikkeld in samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, de deelstaten en de Rijksdienst voor Sociale Zekeheid.


Wat is een ICT-detachering?


Het letterwoord ICT komt van “Intra-Corporate Transfer”. Tot nu toe was het voor ondernemingen als Coca-Cola of Pfizer, die filialen hebben over de hele wereld, bijzonder moeilijk om buitenlands personeel in te zetten in verschillende filialen in de Europese Unie (EU). Er moest telkens voor elk land apart weer een arbeidsvergunning en een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Internationale ondernemingen zullen voor hun leidinggevenden, experts of stagiairs elektronisch een aanvraag kunnen indienen, die door zowel door het Gewest als door de Dienst Vreemdelingen wordt gecontroleerd. Als een vergunning wordt afgeleverd, kan de betrokkene daarmee meteen ook doorreizen naar een andere vestiging in de EU. Omgekeerd kan iemand die met zo’n vergunning in een ander land van de EU bijvoorbeeld een stage doet, ook een tijdje in Brussel opleiding komen volgen, zonder een nieuwe vergunning te moeten aanvragen.