• Sammy Mahdi

Strijd tegen desinformatie: website met correcte informatie over asiel in België

Bijgewerkt op: 16 apr. 2021Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is tevreden met de lancering van de nieuwe website www.asyluminbelgium.be door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Dit heeft hij meegedeeld in de commissie Binnenlandse Zaken op een vraag van Kamerlid Theo Francken.

Sammy Mahdi: “70 procent van de asielaanvragen worden vandaag de dag geweigerd. Waarom zou het dan problematisch zijn om mensen juist te informeren? Deze groep mensen leggen vaak een onmenselijk traject af en betalen smokkelaars om hier te raken. Als ze correct geïnformeerd waren dan hadden ze misschien andere beslissingen genomen.”

Zeker in tijden van digitale communicatie moeten we inzetten op informatie zo wijd mogelijk te verspreiden. Deze website is internationaal beschikbaar in 9 verschillende talen en geeft correcte informatie over de procedure in België. Het is belangrijk dat mensen die asiel willen aanvragen goed geïnformeerd worden in plaats van verkeerd advies te krijgen van smokkelaars. Er wordt ook duidelijk meegedeeld dat een nieuwe aanvraag niet zomaar kan. Zonder nieuwe elementen in het dossier maakt de nieuwe aanvraag geen enkele kans.

“Het moet maar eens gedaan zijn met de fabels die er bestaan. Hoe dit kan gezien worden als het stimuleren van meervoudige asielaanvragen is mij een raadsel. Deze site had er al veel langer moeten zijn en ik vind het dan ook jammer dat de opgestarte werken in 2016 op de lange baan werden geschoven. De asielzoeker krijgt informatie over de asielprocedure maar wordt ook gewezen op de verplichtingen in die procedure”, concludeert Mahdi.

Het CGVS heeft als onafhankelijke asielinstantie de wettelijke verplichting om de asielzoeker correct te informeren over de asielprocedure.