• Sammy Mahdi

Studie Nationale Bank stemt hoopvol maar maatschappelijke uitdagingen blijven groot

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2021

In een eerste reactie op de studie van de Nationale Bank van België (NBB) over de economische impact van immigratie in België toont Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, zich hoopvol. De eerste conclusies van de studie over de economische impact van immigratie wijzen uit dat deze mensen een positieve bijdrage leveren aan onze economie. De NBB herhaalt wel de reeds lang gekende uitdagingen: te weinig toegang tot de arbeidsmarkt, jobs met lagere lonen en onderwijs dat onvoldoende gelijk maakt.


Sammy Mahdi: “Recente migratie zorgde voor economische groei van 3,5%. Toch zijn er nog te weinig migranten aan het werk in vergelijking met Belgen. Uitdagingen: integratie versterken, discriminatie bestrijden en onderwijs dat voldoende gelijk maakt . That’s the goal en teamwork.”


Op vraag van de voormalige Minister van Financiën in de regering Michel I kreeg de Nationale Bank van België de opdracht om de economische impact van immigratie in België te analyseren. Er zijn grote verschillen op te merken tussen mensen die binnen de EU migreren en mensen die van buiten de EU binnenkomen. Zoals blijkt uit verschillende eerdere studies zijn mensen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt slechter af dan in bijna eender welk ander EU-land. De Nationale Bank bevestigt deze analyse en beveelt aan beleidsmaatregelen te nemen over verschillende departement en beleidsniveaus heen.


Sammy Mahdi: “Het is een goeie zaak dat Vlaanderen al langer inzet op verplichte integratie, het is goed dat Brussel en Wallonië recent beslist hebben om dit ook te doen. Wie Frans of Nederlands kan heeft 19 procent meer kans op een job. Alleen zo maken we van migratie een geslaagd verhaal.”


Bepaalde immigrantengroepen dragen jaarlijks per capita - gemiddeld over alle leeftijdsgroepen - minder bij dan het gemiddelde van alle Belgen. Ze dragen dus wel degelijk bij, maar minder dan autochtonen. Dat ze minder bijdragen, betekent evenwel niet noodzakelijk dat deze groepen een kost voor de samenleving vormen, maar toont wel aan dat er nog heel wat marge voor verbetering is.


Sammy Mahdi: “Toch moeten we opletten mensen enkel te bekijken als producten van ons bruto binnenlandsproduct. Migratie gaat over economie, maar ook over samenleven.”