• Sammy Mahdi

Tekki fii! Mahdi wil migranten overtuigen van de mogelijkheden in eigen land

Jaarlijks vragen zo’n tweehonderdtal Senegalezen asiel aan in ons land. Daarvan krijgen er een 25 tal asiel, de rest moet terug. Afgelopen week was Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op missie in Senegal om afspraken te maken over de gemeenschappelijke belangen tussen beide landen in migratiebeheer en terugkeer.


We moeten mensen ervan overtuigen dat ze ook in eigen land succesvol kunnen zijn. De Senegalezen noemen dit zelf ‘Tekki fii’. Op de Zevende Dag herhaalde hij vandaag in dat kader:

“We moeten werk maken van circulaire migratie, en niet aan lineaire migratie doen waarbij wij de talenten wegplukken en een brain-drain organiseren. Mensen de mogelijkheid geven om een vorming te krijgen en ervaring op te doen om mee te nemen naar land van herkomst maakt dat zij de architecten kunnen zijn van hun land om het op te bouwen.

Om migranten af te raden gevaarlijke en irreguliere paden te bewandelen wordt er op 2 assen gewerkt:

1. Vrijwillige terugkeertrajecten

Naast de reïntegratiemogelijkheden in land van oorsprong geeft dit een ontradend effect om te vertrekken met mensensmokkelaars. Getuigenissen van mensen die in zo’n traject gestapt zijn tonen aan dat het kan en dat je niet moet vertrekken om succesvol te zijn.

De COVID-crisis bemoeilijkt de terugkeertrajecten enorm. Deze moeten opnieuw versterkt worden.

2. Mogelijkheden om te werken aan arbeidsmigratie

De Dienst Vreemdelingenzaken ondertekende het PEM-project: ‘Ondernemers voor Ondernemers’. De komende 2,5 jaar zullen 60 Senegalese ondernemers met 60 Belgische ondernemers ‘gematched’worden om ervaring en kennis op te doen. De doelstelling is om de prestaties van Senegalese bedrijven te verhogen door hen tijdelijk in België te laten samenwerken met Belgische bedrijven. Ook dit kadert in het ontraden om met mensensmokkelaars naar België te komen maar aan te toen dat er andere manieren zijn om aan migratie te doen.

Khalifa Malick Sarr startte na zijn terugkeer een eigen pluimveebedrijf en heeft nu zeven medewerkers. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zet hem in als ambassadeur om andere West-Afrikanen ervan te overtuigen niet te vertrekken of terug te keren naar hun thuisland. Weinig middelen en één foto van een vriend deden hem vertrekken richting Italië. Daar is hij nooit aangekomen, gestrand in een Libisch detentiekamp besliste hij na 7 jaar van huis om terug te keren toen iemand van IOM het detentiekamp bezocht. IOM tracht de mensen met een re-integratiebudget terug op de rails te krijgen. Ze volgen de mensen aanklampend op en staan hen psychologisch bij.

Vanuit België keerden er tussen 2016 en 2020 jaarlijks telkens vijftien à twintig Senegalezen terug. Mahdi:

“Senegal is qua instroom geen topland maar als er jaarlijks een 150 tal mensen niet terugkeren, zijn dat op vijf jaar 750 extra mensen niet in ons land mogen zijn. Elk land waar mensen vandaan komen is belangrijk om op te werken. Met deze verhalen moeten we Afrikanen overtuigen dat ze ook hier succesvol kunnen zijn. Dat moet in de gedachten van de mensen kruipen.

Directeur Generaal van de DVZ, Freddy Roosemont : “Blijven kan niet, ofwel aanvaarden ze financiële hulp om in thuisland opnieuw te beginnen, ofwel zal de Dienst Vreemdelingenzaken er alles aan doen om hen uit te zetten.”

Van de Senegalezen die naar ons land komen doet slechts 3 procent dat omwille van arbeid, tegenover 24 procent in de Europese Unie. Mensen komen wel om asiel aan te vragen maar hebben daar in de meeste gevallen geen recht op. Nu er een grote nood bestaat aan werkkrachten in België en de Europese Unie moeten we inzetten op legale migratieprojecten.