• Sammy Mahdi

Termijnen voor Dublin-terugkeer binnen Benelux-landen aanzienlijk ingekort

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi, ondertekende vandaag een akkoord met Nederland en Luxemburg, de Benelux-landen, om de regels rond het terugsturen van asielzoekers die in die landen al in procedure zijn of een procedure doorliepen nog sneller uit te voeren.


De secundaire migratie in Europa, waarbij mensen al in andere EU-landen procedures starten of zelfs een vluchtelingenstatus kregen is hoog. Net daarom versterken deze buurlanden hun werking.


Voor 2018, 2019 en 2020 waren er 1500 vragen rond Dublin-transferts met Nederland, daarvan zijn er effectief 176 uitgevoerd.

Voor 2018, 2019 en 2020 waren er 195 vragen rond Dublin-transferts met Luxemburg, daarvan zijn er effectief 17 uitgevoerd.


Om de overnames tussen de Benelux-landen verder te verbeteren zijn er afspraken gemaakt om de antwoordtermijnen tussen de verschillende migratiediensten aanzienlijk in te korten. Dit moet de resultaten tussen deze landen de hoogte in duwen. Het initiatief op niveau van de Benelux moet ook als voorbeeld dienen voor de samenwerking met de andere Europese landen.

Concrete verbeteringen tussen de Benelux landen ten aanzien van de gebruikelijke Dublinregels

  • Verkorting van termijnen voor antwoorden op informatieverzoeken van 5 weken naar 7 dagen

  • Verkorting termijn antwoord op overnameverzoeken van 2 maand naar 14 dagen

  • Verkorting termijn spoedprocedure van 1 maand naar zo snel mogelijk en maximaal 14 dagen

  • Verkorting termijn antwoord op terugnameverzoek op basis van een hit in de Eurodac-databank van 2 weken naar 7 dagen

  • Verkorting termijn antwoord op terugnameverzoek niet gebaseerd op een hit in de Eurodac-databank van 1 maand naar 14 dagen

  • Verkorting van antwoordtermijnen op over- en terugnameverzoeken in geval van detentie van 14 dagen naar 7 dagen

  • Engagement tot vlotte terugname en maximaal gebruik kanalen voor informatie-uitwisseling met betrekking tot personen die al erkend vluchteling zijn in één Beneluxland en opnieuw asiel aanvragen in een ander Beneluxland. Momenteel zijn daar geen afspraken over binnen EU-verband.

De Benelux-landen werpen zich op als voorbeeld voor andere EU-lidstaten hoe ze door zelf afspraken te maken hun EU-beleid kunnen sturen. Dit is een domein waarin de Europese samenwerking al jaren spaak loopt en nefast is voor een goede Schengen samenwerking. Lidstaten kunnen onderling werkafspraken maken, dit is dus voor het eerst dat dit gedaan wordt door België in dit kader.


Dublinregels bestaan, maar zijn niet altijd vlot toepasbaar. Binnen de EU-context wordt naar een nieuw akkoord rond Dublinregels gezocht, maar dit zal wellicht wat tijd in beslag nemen. Omdat we niet bij de pakken blijven zitten heeft België het initiatief genomen om een akkoord te sluiten met Luxemburg en Nederland om Dublinprocedures te vereenvoudigen, termijnen te verkorten en verbindingsambtenaren uit te wisselen.