• Sammy Mahdi

Totaal onlogisch dat mensen die elders erkend zijn in Europa opnieuw opvang moeten krijgen

Er is actie nodig om erkende vluchtelingen uit andere lidstaten af te remmen opnieuw asiel aan te vragen in een ander EU-lidstaat.

“Dit ondergraaft echt ons asielsysteem, het is totaal onlogisch dat mensen die elders erkend zijn en dus veilig zijn opnieuw asiel aanvragen en automatisch opgevangen moeten worden. Opvangplaats moet gaan naar wie dat nodig heeft,

stelt Staatssecretaris voor asiel en migatie Sammy Mahdi.


Voor 2019 en 2020 gaat het om 1829 mensen die opnieuw asiel aanvroegen terwijl ze al elders erkend zijn in een ander EU-land. In 2021 gaat dit tot en met september al om 1034 mensen. Deze mensen zijn ergens anders veilig en hebben daar een status gekregen. Als zij dan weer doorreizen naar een ander land hebben volgens de EU-regels ook weer recht op opvang als ze asiel aanvragen. Dit moet echt veranderen. Ook hier is er spraken van secundaire migratie, maar deze mensen vallen dan weer niet onder de terugkeerregels binnen Europa (de zogenaamde Dublin-procedure).

Binnen de Europese Unie is het besef er al dat dit een anomalie in het asielsysteem betreft. Mahdi staat volledig achter de voorstellen binnen het Europees Migratiepact om dit probleem aan te pakken.

Wat staat er in de voorstellen?

  • Begunstigden van internationale bescherming zouden ook onder Dublin vallen, wat vandaag niet het geval is.

  • De status van langdurig ingezetene kan al na 3 jaar bekomen worden in plaats van de huidige 5 jaar. Zo kan een erkend vluchteling legaal in een andere lidstaat gaan wonen en werken. Dit remt de behoefte af om opnieuw asiel aan te vragen.

  • Secundaire migratie bewegingen worden gekoppeld aan een beperking van recht op opvang in de volgende lidstaat waar de asielzoeker naar doorreist.

Deze laatste maatregel heeft ook betrekking op mensen die nog niet erkend maar wel al een procedure hebben lopen in een andere lidstaat. Het aantal asielaanvragen in september steeg boven de 3000 aanvragen, maar meer dan 700 aanvragen komen van mensen die al in een ander Europees land gepasseerd zijn. Wie al een procedure in een andere Europees land heeft lopen moet de uitkomst van de procedure in dat binnenkomstland afwachten.


Mahdi pleit ervoor om hen op dezelfde manier te behandelen als mensen die een tweede asielverzoek indienen: zij krijgen ook geen systematisch recht op opvang, maar worden wel opgevangen als ze bijzonder kwetsbaar zijn, of als er nieuwe elementen zijn waardoor het CGVS hun asielaanvraag alsnog ten gronde behandelt.


Dit luik van het pact moet volgens Mahdi als prioriteit worden behandeld.

“Wij zijn solidair en bieden opvang aan wie toekomt in het Klein Kasteeltje, alleen kunnen wij niet zomaar opnieuw opvang bieden aan al wie dat wil en al ergens anders in Europa dat eigenlijk heeft gekregen,

besluit Mahdi.