• Sammy Mahdi

Verdeelsleutel voor de Europese Fondsen voor Asiel, Migratie en Integratie goedgekeurd

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021



De Europese Fondsen voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) moeten binnen het financieel kader van 2021 – 2027 verdeeld worden.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, tot verdeling van de zogenaamde AMIF fondsen. Het Belgische aandeel wordt geraamd op 233 miljoen euro.

Sammy Mahdi: “Een aantal zaken die al jaren door Europese projectmiddelen worden gefinancierd zullen structureel in onze eigen begroting worden opgenomen. Daardoor kunnen we met de Europese middelen schuiven om nieuwe projecten binnen de terugkeer te financieren.”

De budgetverdeling blijft in grote lijnen behouden maar er zijn verschuivingen richting terugkeer, vrijwillig en gedwongen. Hieronder vindt u verdeelsleutel in percentages per projectcategorie:


Het voorstel wordt finaal goedgekeurd op een Overlegcomité.