• Sammy Mahdi

Vrijwillige terugkeer werkt

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, is tevreden dat de cijfers die parlementslid Yoleen Van Camp (NVA) opvroeg aantonen dat het vrijwillige terugkeer werkt. Slechts 2,5 procent van de vrijwillige terugkeerders heeft op een periode van 5 jaar (2015-2019) opnieuw een aanvraag ingediend om vrijwillig terug te keren. Zo’n 18.000 mensen zijn over die periode vrijwillig teruggekeerd. Wel betreurt hij het fakenews dat dit weggesmeten middelen zouden zijn.


Een gedwongen terugkeer kost ruw geschat 20.000 euro per persoon. Omgerekend naar het voorbeeld van de vlucht vrijwillige terugkeerders naar El Salvador zou dat 1,540.000 miljoen euro gekost hebben.

Sammy Mahdi: “Eerlijk gezegd begrijp ik mevrouw Van Camp haar frustratie niet, ze toont net aan dat deze vorm van terugkeer werkt. Ik zou verwachten dat ze tevreden is dat die mensen vrijwillig hebben beslist om terug te keren. Dat kost ons een pakweg minder dan hen gedwongen uitzetten.”

Mensen die vrijwillig terugkeren ontvangen ook geen zakgeld zoals wordt beweerd. Mensen moeten betaalbonnen binnenbrengen voor kosten die ze maken om hun leven terug op te nemen. Het is dus geen premie die zomaar vooraf betaald wordt. Dit bedrag is bedoeld om tegemoet te komen aan de eerste basisnoden van de terugkeerder. Mahdi stelt nog: “Het is vreemd dat mevrouw Van Camp nu kritiek heeft op dat beleid. Ook in de vorige regering mét N-VA werd dat middel terecht ingezet om mensen naar land van herkomst te begeleiden. De N-VA heeft dus kritiek op het beleid van de N-VA. Op zijn minst speciaal te noemen.”

Het is bij elke vorm van terugkeer, vrijwillig of gedwongen, mogelijk dat iemand terug in België aangetroffen wordt. Bij de 2e aanvraag, de 2,5 procent dus, gaat het in quasi alle gevallen louter over het terugbetalen van de vlucht. Er kan ook voor gekozen worden om de vlucht niet te betalen, met het gevolg dat iemand illegaal in ons land verder verblijft. Het gaat in die cijfers in belangrijke mate over landen waarvoor geen re-integratiesteun wordt toegekend: Brazilië, Oekraïne, Slovakije, Roemenië, net omdat het personen zijn die snel terug kunnen inreizen. Voor Oekraïne had het vorig beleid in 2017 daar een uitzondering op gemaakt en dat is op vraag van Fedasil in 2018 terug afgeschaft om Oekraïners inderdaad sneller hier stonden.