• Sammy Mahdi

“We investeren in de EU, dan is het ook logisch dat we beroep doen op hun diensten voor opvang”

Om de opvangcapaciteit te garanderen voor wie asiel aanvraagt in ons land zal EASO, het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken, 150 wooncontainers leveren voor de opvang van asielzoekers. Dit op korte termijn. Zij kunnen dat sneller dan alle andere mogelijke partners die gevraagd zijn om containercapaciteit te bevoorraden. Daarnaast leveren ze ook personeelsversterking van 46 personen die verschillende taken binnen de asielopvang uitvoeren en waaronder 25 tolken.


Staatssecretaris voor asiel en migratie, Sammy Mahdi:

“We investeren in de EU, dan is het ook logisch dat we beroep doen op hun diensten. De EU-agentschappen zullen containers en personeel financieren op onze vraag. Migratie controleren en beheren is een Europese uitdaging. Vandaag helpen ze met het asielagentschap, op termijn hopelijk ook met een gezamenlijk terugkeer- en grensbeleid.

Op middellange termijn wordt er onderzocht of er nog een site moet gecreëerd worden met een bijkomende capaciteit van 250 wooncontainers alsook met de nodige personeelsversterking om alle asielaanvragen te verwerken. EASO neemt de financiering van deze oplossingen op zich.

Lidstaten die een disproportionele asieldruk ervaren kunnen beroep doen op EASO. België had vorige maand het vierde hoogste aantal asielaanvragen van Europa. De prognoses voor december liggen in dezelfde lijn.


Het opvangnetwerk staat onder druk door de verhoogde instroom vanuit Afghanistan nu de Taliban daar aan de macht is. Om deze reden heeft Mahdi op 5 november de vraag gesteld aan de EASO-directrice, Nina Gregori, hoe een samenwerking tot stand kon komen. De officiële overeenkomst werd vandaag ondertekend en zal in de komende weken uitgevoerd worden.


Verder worden er ook nog maatregelen genomen om de uitstroom uit het netwerk te optimaliseren.