• Sammy Mahdi

Werkenbijasielenmigratie.be – job met impact


Om procedures goed en snel te laten verlopen hebben de asiel en migratiediensten mensen nodig. In totaal worden er de volgende maanden in golven vacatures uitgeschreven voor 700 mensen. Dat komt neer op een personeelstoename bij de asiel en migratiediensten van om en bij de 25%. Veel mensen vinden dat het asiel en migratiebeleid beter kan, het is de kans voor velen om er aan mee te werken.


Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi:

“Wij zoeken mensen, heel veel mensen. Iedereen kent de website werkenbijdefensie.be, het wordt tijd dat iedereen surft naar werkenbijasielenmigratie.be. Wij investeren in onze diensten om tot kortere en snellere procedures te komen voor alle aspecten van het asiel en migratiebeleeid, daarvoor hebben zij voldoende collega’s nodig. Altijd al impact willen hebben, dan heb ik maar 1 iets te zeggen, solliciteer bij asiel en migratie.


Voor het eerst wordt een gemeenschappelijke communicatiecampagne opgezet. Op werkenbijasielenmigratie.be komen de volgende maanden updates van alle vacatures bij de betrokken diensten:

  • Dienst Vreemdelingenzaken

  • Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

  • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  • Fedasil

Bij de asiel en migratiediensten werken ze deze zomer vlot door om collega’s aan te werven. Voor iedereen die afgestudeerd is of op zoek naar een nieuwe uitdaging is werkenbijasielenmigratie.be de plek om een job met impact te zoeken.

Weinigen weten dat er naast juristen ook maatschappelijk en psychologische assistenten werken bij die diensten. Of wie weet wat een Migration Officer of een Protection Officer doet? Binnen die functie kan de job variëren van

  • het behandelen van aanvragen tot internationale bescherming: nood aan 55 collega’s

  • het onderzoeken van de voorwaarden om in België te komen werken: nood aan 15 collega’s

  • het nagaan of mensen al elders binnen de EU een asielprocedure hebben lopen (Dublin-procedure): nood aan 33 collega’s


In de eerste golf vacatures gaat het vooral om Veiligheidsbegeleiders (55), Migration en Protection Officers (85) en Terugkeerbegeleiders (43). Vanaf 16 juli komt er een nieuwe golf met een zoektocht naar maatschappelijk en psychologische assistenten. Later is er ook nood aan juristen om mee te schrijven aan het Migratiewetboek. Om het tempo in de noodzakelijk aanwervingen te houden zal Selor ook op zaterdag testen organiseren. Een taksforce aanwervingen monitort alle binnenkomende sollicitaties en geslaagden.

“De ene dag krijg ik een gefrustreerde mail van een Belgische dokter die zijn Mexicaanse vrouw niet bij hem krijgt, de andere dag van een restaurant dat een Canadese chef-kok niet in België krijgt en nog een andere dag van een Palestijnse jongen dat hij al 4 jaar wacht op een definitief antwoord in zijn procedure. Alle diensten doen hun best maar zonder extra collega’s kunnen zij niet op korte tijd antwoorden op deze dossiers.

Doelstellingen van de aanwervingen zijn:

  1. Migratiedossiers goed en snel behandelen: mensen moeten in alle procedures sneller een antwoord krijgen.

  2. Asieldossiers: wegwerken achterstand en verkorten procedure om mensen sneller zekerheid te geven over hun toekomst

  3. Aanklampend terugkeerbeleid mogelijk maken

Hoewel de asielmigratie overheerst in de media, is er ook veel werk met andere migratie naar België. Ook economische migratie, arbeidsmigratie en studiemigratie, moet snel en correct behandeld worden. Wie een job of studie voor ogen heeft in ons land moet snel een antwoord krijgen. Elders in Europa kan het namelijk ook aantrekkelijk zijn om te werken. Daarnaast betekent een investering in kortere procedures bij asielzoekers dat ze minder lang in de opvang moeten verblijven. Door onderbezetting bij de Dienst Terugkeer was een andere werkwijze tot nu toe niet haalbaar. Hoe gek het ook klinkt, is het personeel bij de diensten voor terugkeer bij de Dienst Vreemdelingenzaken de laatste jaren verminderd, omdat vanwege lineaire besparingen vertrekkend personeel niet meer werd vervangen. We investeren nu om op langere termijn tot een beter beleid te komen.