FITT-woningen

Er komen bijkomende open terugkeerhuizen specifiek voor families met minderjarige kinderen. Het kan immers nooit de bedoeling zijn om kinderen vast te houden in gesloten terugkeercentra.

Terugkeerhuizen of zogenaamde 'FITT'-woningen zijn open eengezinswoningen waar gezinnen met minderjarige kinderen verblijven in afwachting van hun gedwongen terugkeer. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen zonder wettig verblijf op het grondgebied, gezinnen die een negatief antwoord kregen op hun asielaanvraag en niet in België kunnen blijven of families met minderjarige kinderen aan wie de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd. Families met minderjarige kinderen worden niet vastgehouden in de gesloten centra in afwachting van hun terugkeer of terugdrijving.


Vandaag zijn er 4 sites van terugkeerhuizen: Sint-Gillis-Waas, Tielt/Zulte, Tubeke en Bevekom. Het gaat om 28 woonunits. We verdubbelen het aantal woonunits tot een totaal van 54. De uitbreiding van het aantal woonunits met 26 eenheden draagt bij tot de verdere ontwikkeling van alternatieven voor detentie.


In open terugkeerhuizen zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen beperkt. De gezinnen hebben privacy, kinderen kunnen school lopen, er is toegang tot een dokter en ook bezoek is mogelijk. De gezinnen worden ook begeleid door terugkeercoaches van de Dienst Vreemdelingenzaken. Door de intensieve begeleiding van de aanwezige begeleiders in de woonunits streeft men ernaar om de gezinnen op de minst intrusief mogelijke manier voor te bereiden op terugkeer.


"Gedwongen verwijdering moet steeds gebeuren op een zo humaan mogelijke wijze. Kinderen horen niet thuis in gesloten terugkeercentra. We zorgen ervoor dat de rechten van minderjarigen steeds gegarandeerd worden. In open terugkeerwoningen worden gezinnen intensief begeleid en kan over hun algemeen welzijn gewaakt worden."

- Sammy Mahdi

FITT woningen.png