Regionale terugkeerbureaus

Regionale terugkeerbureaus vormen de ruggengraat van het aanklampend terugkeerbeleid van mensen in onwettig verblijf. Door in elke provincie regionale terugkeerbureaus uit te rollen, zorgen we voor opvolging dichtbij de vreemdeling.

Al wie te horen krijgt dat hij België moet verlaten, wordt individueel en aanklampend opgevolgd vanaf dag 1. In elke BGV (Bevel om het grondgebied te verlaten) wordt een meldingsplicht opgenomen met een datum voor een eerste gesprek in een regionaal bureau voor terugkeerbegeleiding. Tijdens verschillende gesprekken met terugkeerbegeleiders wordt de toekomst van de persoon besproken. Als er geen manier bestaat om wettig in ons land te verblijven, wordt gewerkt aan vrijwillige terugkeer. Voor wie vrijwillige terugkeer weigert, is gedwongen terugkeer het sluitstuk, met als meest dwingende maatregel een vasthouding in een gesloten terugkeercentrum.


Vandaag zijn er al regionale terugkeerbureaus geopend in onder meer Brussel, Antwerpen, Luik, Namen, Neufchâteau, Gent en Hasselt. Er worden bijkomende terugkeerbureaus geopend in alle provincies. In grootsteden, centrumsteden, maar evengoed in gemeenten. Op locaties dichtbij de vreemdeling in onwettig verblijf om de drempel tot medewerking te verlagen.


In totaal zullen 85 terugkeerbegeleiders aan de slag gaan: 60 medewerkers om individuele dossiers op te volgen, 19 om gezinnen met minderjarige kinderen van dichtbij op te volgen, 6 zullen aan de slag gaan in open terugkeerhuizen.


"Ons terugkeerbeleid wordt kordater, maar ook menselijker omdat personen in onwettig verblijf begeleid worden naar een toekomstperspectief. Als hun toekomst niet in België ligt, werken terugkeerbegeleiders naar vrijwillige of gedwongen terugkeer."

- Sammy Mahdi

FITT woningen.png