Vertrekcentrum Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel wordt bijkomend een vertrekcentrum gebouwd. De overheidsopdracht voor de ontwikkeling van deze site werd goedgekeurd en zal binnenkort gepubliceerd worden. Zo kunnen we in het voorjaar van 2024 al met de bouw van dit vertrekcentrum starten.

Gedwongen terugkeer dient steeds op een humane en veilige manier te verlopen, met respect voor de situatie en de rechten van de vreemdeling in onwettig verblijf. Zo willen we de vasthouding met het oog op gedwongen terugkeer tot de kortst mogelijke duur beperken en het vervoer naar de luchthaven zo kort mogelijk houden voor de vreemdeling. Omdat de gesloten terugkeercentra van Merksplas, Vottem en Brugge ver van de luchthaven gelegen zijn, is dit vandaag niet altijd mogelijk.


Daarom zal er een vertrekcentrum voor kort verblijf gebouwd worden nabij de luchthaven van Zaventem, op de bestaande site in Steenokkerzeel, waar reeds het transitcentrum Caricole en het repatriëringscentrum 127bis gevestigd zijn. Het vertrekcentrum zal een capaciteit hebben van ongeveer 50 plaatsen. Het gaat onder meer over “vroege vertrekkers” (vreemdelingen in onwettig verblijf uit de andere gesloten terugkeercentra en uit gevangenissen waarbij het vertrekuur van de verwijderingsvlucht ‘s ochtends vroeg ingepland is) of over vreemdelingen die geweigerd hebben te vertrekken met de voorziene terugkeervlucht (of waarvan de terugkeervlucht werd geannuleerd), maar waarvan de nieuwe terugkeervlucht op korte termijn wordt georganiseerd.Met een gespecialiseerd vertrekcentrum in Steenokkerzeel kunnen we vreemdelingen die gedwongen terugkeren beter voorbereiden op het effectief vertrek, zodat dit in de meest veilige, comfortabele en menswaardige omstandigheden kan geschieden. Gedwongen terugkeer is een noodzakelijk instrument om een rechtvaardig migratiebeleid te voeren, maar de terugkeer dient steeds op een kwaliteitsvolle en humane wijze te gebeuren”.

- Sammy Mahdi

FITT woningen.png