Titel GIT.png

We realiseren een omslag in het terugkeerbeleid. Ons terugkeerbeleid wordt anders en beter.
Kordater, maar ook humaner.


Jaarlijks krijgen ongeveer 24.000 personen een bevel om het grondgebied te verlaten. Dat is een document met de vermelding dat ze in de regel 30 dagen hebben om België te verlaten. Daarbij hing het volledig van henzelf af of ze het land verlaten of niet. Ze werden aan hun lot overgelaten, niet begeleid of opgevolgd. Dat verandert met ons aanklampend terugkeerbeleid.

We begeleiden mensen in onwettig verblijf intensief door in te zetten op een traject van toekomstoriëntatie waarbij alle opties met de betrokkene worden bekeken: gaande van mogelijke manieren om wettig in ons land te verblijven, over vrijwillige terugkeer tot en met het risico op gedwongen terugkeer. Door middel van aanklampende terugkeertrajecten zorgen we voor een verschillende aanpak van terugkeerbegeleiding naargelang de doelgroep.

sammy_edited.png

"Onwettig verblijf is nooit een goede optie. Niet voor de vreemdeling in kwestie, niet voor onze samenleving Met ons aanklampend terugkeerbeleid werken we vanaf dag 1 aan begeleiding. Al wie te horen krijgt dat hij België moet verlaten, wordt individueel en aanklampend opgevolgd.

Er volgen verschillende gesprekken met terugkeerbegeleiders om de toekomst van de persoon te bespreken en eventuele terugkeer mogelijk te maken.

reden GIT.png

Dit nieuwe aanklampend terugkeerbeleid vraagt bijkomende infrastructuur om een betere, snellere en menselijkere begeleiding van personen in onwettig verblijf mogelijk te maken. We zijn gestart met de uitbouw van een netwerk van regionale bureaus voor terugkeerbegeleiding en terugkeerloketten om begeleidingsgesprekken te organiseren dichtbij de vreemdeling.

Als een vreemdeling niet legaal in ons land kan blijven, wordt prioritair gewerkt aan vrijwillige terugkeer. Gedwongen terugkeer is het sluitstuk, voor wie vrijwillige terugkeer blijft weigeren, een gevaar vormt voor onze openbare orde of overlast veroorzaakt. Hiervoor dient voldoende capaciteit te zijn. We bouwen nieuwe gesloten terugkeercentra die ingezet worden voor de gedwongen terugkeer van personen in onwettig verblijf.

Met extra terugkeerwoningen worden ook de alternatieven voor detentie verder ontwikkeld, bijvoorbeeld voor terugkeer van families met minderjarige kinderen. Zo kan het aantal gedwongen verwijderingen structureel verhoogd worden en kan gezorgd worden voor humane en veilige omstandigheden voor de vreemdeling. 

"Een goede en moderne infrastructuur is onontbeerlijk om de efficiëntie van het terugkeerbeleid te verbeteren. Dit is een historische uitbreiding. We verdubbelen de terugkeercapaciteit en zetten eindelijk een reuzensprong voorwaarts in het terugkeerbeleid van ons land.

Quote sammy.png
bouwstenen.png
dankzij mahdi.png
GIT totaalplaatje.png